Type Franc Banknotes

Bayard

  • Rare Banknote 20 Bayard Francs Type 1916 Fayette 11.1
  • Tickets 20 Francs Type Bayard # 158963
  • Tickets 20 Francs Type Bayard # 102292
  • Tickets, 20 Francs Type Bayard # 158480
  • Tickets, 20 Francs Type Bayard # 158962
  • Tickets, 20 Francs Type Bayard # 102287
  • France / 20 Francs 1919 / Type Bayard / Ttb / No. D. 6126-402